ارتباط موثر ( رونق کسب و کار) 

ارتباط خوب  سه رکن اصلی  دارد: 

گوش دادن ماهرانه (همدلی)

ابراز وجود موثر(قاطعیت) 

توجه کردن و علاقه نشان دادن(احترام)

همدلی و یا گوش دادن ماهرانه: اولین ویژگی ارتباط خوب است.

⬅️یعنی گوش می کنی و سعی می کنی دنیا را از دید او  ببینی در حرفهایش حقایقی را پیدا کنی حتی اگر انتقادی از شما کرد و غیر منصفانه بود و با نقطه نظر شما تفاوت داشت برای احساسش احترام قایل شوید. اغلب افراد شنونده های خوبی نیستند وقتی ناراحتند به این توجه ندارند که طرف مقابل آنها چگونه فکر می کند و سعی نمی کنند در حرفهای طرف مقابل واقعیاتی پیدا کنند به جای آن از خود دفاع می کنند و اصرار دارند که طرف مقابل اشتباه می کند.

قاطعیت:  دومین ویژگی در ارتباط خوب می باشد.

 اینکه احساسات خود را آشکارا به شکل مستقیم ابراز می کند و از واژهایی همچون ➖احساس می کنم کمی ناراحت هستم ➖

یا ➖احساس اندوه می کنم➖ 

استفاده می کنند .

و احساسا ت خود را مودبانه بیان می کنند تاطرف دیگر احساس تحقیر شدن یا مورد حمله قرار گرفتن نداشته باشد.

احترام:  سومین ویژگی در ارتباط خوب می باشد.

شما با طرف مقابل خود با نگرشی از مهربانی ، علاقه، توجه و احترام روبرو می شوید ،هرچند ممکن است ناراحت باشید.

برعکس ؛ در یک ارتباط غیرموثر، باطرف مقابل به شکلی تحقیر آمیز  حرف می زنید ؛انگار دشمن  شماست و هدف شما سرکوب کردن اوست.

ارتباط موثر ( رونق کسب و کار)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *