محسن خوجینی

_
گواهی می شود جناب آقای محسن خوجینی فرزند رحیم کد‌ملی ۲۶۴۹۹۳۱۲۸۰ صادره از بندرانزلی تاریخ تولد ۱۳۶۶/۰۱/۰۶ در دوره آموزشی مدیریت کسب و کار از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ به مدت (عدد و حروف) ۱۲۶ یکصد و بیست و شش ساعت که در شرکت آرام نگارین کاسپین برگزار شده است، شرکت کرده و این دوره را با دریافت درجه مدیریت منابع انسانی و فروش به پایان رسانده است.
* این گواهی ویژه دوره های آموزشی شرکت آرام نگارین کاسپین می باشد. هرگونه جعل پیگرد قانونی دارد.

مدت زمان دوره آموزشی

منابع انسانی 31ساعت
استراتژی ها 31ساعت
بازارسازی 31ساعت
مشتری سازی 33ساعت