ما به شما ارائه می دهیم

راه حل کسب و کار

تیم مشاورین کاسپین

با اعضای تیم حرفه ایی ما آشنا شوید

2

حسین سمیع

مشاور ارشد

منشی-مجازی

ساناز پور حسین

مشاور

منشی-مجازی

بهناز علیزاده

مشاور

2

معراج رمضانی

کارشناس تولید محتوی

منشی-مجازی

سبا جعفری

مشاورا

2

آراد پرورش

کارشناس میدانی

منشی-مجازی

لیلی هاشمی

مشاور

2

اسماعیل جعفری

کارشناس میدانی

F I N A L L Y

شما آن را پیدا کردید!

چرا به مشاور کسب و کار احتیاج داریم؟​

اگر برای توسعه‌ی کسب و کار خود از مشورت مشاوران زبده استفاده نکنیم …

ما چه می کنیم؟

بهترین خدمات

طراحی جهانی

بیزینس پلن

مدیریت

businessplan v1 0725 cd245eeb11d643c081fa4654d5ad75cc