با اعضای تیم حرفه ای ما آشنا شوید

مدیریت شرکت آرام نگارین کاسپین

مهندس میلاد ناظر عدل

مهندس میلاد ناظر عدل

مدیرت آرام نگارین کاسپین

smiling female business leader with arms crossed scaled 300x300 1

غزاله برنونی

مدیرت داخلی

smiling female business leader with arms crossed scaled 300x300 1

آیدا یوسفی

دستیار مدیریت

تیم مشاوران شرکت آرام نگارین کاسپین

450x450 300x300 1

حسین سمیع

سرپرست مشاوران

smiling female business leader with arms crossed scaled 300x300 1

ساناز پرحسین

مشاور

smiling female business leader with arms crossed scaled 300x300 1

ملیناز سهمانی

بازرس

مشاوران طراحی وب سایت و سئو

450x450 300x300 1

سعید وقوفی صلاحمند

طراحی سایت و سئو