بیزینس کوچینگ در گیلان

راهنمایی نهایی بیزنس کوچینگ ( با پیشنهاد ویژه ی آرام نگارین کاسپین ) قسمت اول

مقدمه برای توضیح راهنمایی نهایی بیزنس کوچینگ، خواه که یک شغل کوچک و محلی را اداره می کنید و خواه قصد ایجاد یک شرکت جهانی را دارید، نمی...

ادامه مطالعه